Política de Privadesa

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la web www.multicapacitats.org (en endavant, la “Web”) seran incloses en un fitxer titularitat de L’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS, amb domicili social a Carrer Castell de Solterra, 14, Baix B, 17003 Girona, i NIF G-55306097, amb les següents finalitats:

  • Facilitar-li l’accés a la Web.
  • Facilitar-li la informació o allò que ens pugui sol·licitar l’Usuari mitjançant el Formulari de Contacte.
  • Remetre-li, fins i tots per mitjans electrònics, informació relativa a l’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS i a les seves activitats, així com informació relativa als seus col·laboradors dins l’àmbit del sector d’activitats relacionades amb les persones discapacitades.

 

Així mateix si l’Usuari desitja formar part de l’Associació com a soci, les dades de caràcter personal que ens faciliti seran tractades, a més a més de per a les finalitats anteriors, per a gestionar la sol·licitud d’alta com a Associat en la categoria corresponent i, en el cas de que arribi a ser Associat, per la gestió i manteniment d’aquesta relació entre l’Associació i l’Associat, per a facilitar l’accés dels beneficiaris de l’Associació a les ajudes o avantatges que pugui oferir la mateixa, així com per a obtenir ajudes i col·laboració de tercers (1), la qual cosa podria implicar la cessió a aquests de dades relatives a l’Associat i/o als beneficiaris (incloent sobre la seva salut) que ens faciliti en el moment de la seva alta com Associat o durant la seva condició com a tal.

Facilitar-li la informació o allò que ens pugui sol·licitar l’Usuari mitjançant el Formulari de Contacte.
Remetre-li, fins i tots per mitjans electrònics, informació relativa a l’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS i a les seves activitats, així com informació relativa als seus col·laboradors dins l’àmbit del sector d’activitats relacionades amb les persones discapacitades.

D’altra banda, si l’Usuari decideix col·laborar amb l’Associació sense esdevenir-se membre, les seves dades personals seran tractades, a més a més de per a les finalitats descrites en el primer paràgraf de la present Política de Privacitat, per a gestionar la seva aportació o col·laboració.

Mitjançant l’enviament de dades, vostè presta el seu consentiment per a que L’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS tracti les seves dades personals conforme a les finalitats descrites.

Vostè garanteix que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests. En aquest sentit, Vostè es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a L’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS o altres tercers com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

D’acord amb la legislació de protecció de dades, vostè té els Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests drets li permeten allò que prevegi en cada moment la legislació aplicable.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça secretaria@multicapacitats.org

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS es compromet a garantir la confidencialitat de les seves dades personals i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats anteriorment indicades. Igualment, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016.

(1) Pot implicar la cessió de les seves dades a Administracions Públiques, Entitats sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i empreses sensibles a l’àmbit de la discapacitat.