Els nostres objectius

Els nostres OBJECTIUS

 • Defensar els nostres drets
 • Defensar la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (CRPD)

El nostre suport

 • Agrair la tasca que fan les persones i les entitats que ens ajuden ha tenir una vida una mica més senzilla

Conscienciar

 • Transmetre a la societat que hi ha moltes discapacitats invisibles, i que sovint qui les pateixen són les persones més discriminades

Activitats

 • Fer valdre la importància, i promoure i organitzar activitats relacionades amb la música, la gastronomia, la pintura, la cultura, l’esport i activitats a l’aire lliure, per tal de sentir-nos vius i seguir lluitant a la vida

Accessibilitat universal

 • Reivindicar i lluitar per la necessitat de municipis, béns, productes i serveis públics i privats accessibles i inclusius per tots

Integració laboral

 • Sensibilitzar els empresaris i demanar l’oportunitat laboral que ens mereixem i lluitar per una integració laboral digna

Sensibilitzar

 • Sensibilitzar a la societat per tal de millorar la relació i trencar prejudicis

Amb els animals

 • Destacar la figura dels animals en l’entorn com a ajuda i estímul

Dades

 • Amb Dades i mitjançant una anàlisis, fer entendre als càrrecs públics la realitat i la prioritat del compliment de la CRPD

Denunciar

 • Denunciar i fer públic qualsevol acte discriminatori i vulneració de la CRPD, mitjançant campanyes com #doitbetterplease